#ReFrameWork

De kommende reformer giver os mulighed for at se på vores rådgivningspraksis med nye øjne.

Øjne, der kombinerer det, der virker og skaber jobmuligheder med det, der giver jobsøgende lyst til at gøre det, der giver job.

Det, vi i dag kender som jobrådgivning tog sin begyndelse som socialt arbejde i Boston i begyndelsen af 1900-tallet. Eller med arbejdet med at hjælpe soldater, der kom hjem fra anden verdenskrig ud i job. Eller med den aktive beskæftigelsesindsats. Det kan vi diskutere længe.

Gennem tiden har vi lagt os fast på en overordnet metode, der bygger på samtaler og en eller anden form for ‘motivation’. Det ser (måske) ud til at ændre sig nu.

For det første er der en reform på vej, som sætter jobcentrene fri til at gøre mere af det, der virker. For det andet har STAR de senere år haft fokus på at udbrede og understøtte metoder, der peger ud mod virksomheder. JobFirst og STV er et par eksempler. For det tredje kommer der til oktober en dagpengereform, som det ud til at gøre det lettere at optjene dagpenge i det, der i dag hedder “atypiske ansættelser”.

De forandringer – og de muligheder, der tegner sig med dem – peger jeg fremover på, ved at bruge #ReFrameWork. Fordi vi kan genskabe begrebsrammerne (frameworket) for vores jobrådgivningsarbejde, så de matcher den praksis, som lovgivningen peger imod.

Og fordi vi bør genskabe indholdet i vores rådgivning, så vi kan hjælpe jobsøgende  hurtigere og bedre. Der er nemlig stadig alt for mange, som ikke har del i opsvinget. Også helt almindelige dagpengemodtagere, der risikerer, at deres dagpenge udløber.

Ser vi på jobindsats.dk så følger de seneste “overlevelselseskurver” for dagpengemodtagere et velkendt mønster, selvom det går rigtigt hurtigt med at finde et job for de fleste.

Fra DP til job (1)
Tal fra http://www.jobindsats.dk  (december 2017)

 

Det er den tabel, vi er vant til at se. Signalværdien er soleklar: Det er et forsvindende lille fåtal, som ikke kan finde et job.

Det passer også, men hvis vi ser på næste statistisk, som tæller de mennesker med, der finder et job, som ikke holder, så burde vi i stedet sige “Det er en pæn gruppe af jobsøgende mennesker, deri ikke kan finde et job, der holder“.

Fra DP til job (2)
Tal fra jobindsats.dk (december 2017)

Det er en anden virkelighed: Det er ikke 2,4% af dagpengemodtagerne, der er ledige efter 52 uger, men 25,2% – 10 gange flere.

Det er så stort et tal, at det burde få os til at tænke kerneopgaven på en anden måde: Vi skal ikke bare og kun have folk ud i noget. Vi skal hjælpe mennesker til og med at finde jobs, der passer både til virksomhederne og til deres eget liv.

I de første uger af 2018 vil jeg her på bloggen vise, hvordan vi kan tænke og arbejde med jobrådgivning på en anden måde. Du kan både læse om (nogle af) de metoder, som jeg præsenterer på mine kompetenceudviklingsforløb og lære to, andre hastags at kende: #MakeItWork og #MakeItFun.

De to hashtags sigter på noget, som vi nogle gange alle kommer til at glemme, både rådgivere og jobsøgende: Vores arbejde, helt ned i den enkelte samtale, bliver bedre hvis det peger ud på arbejdsgivere.

Og det giver den jobsøgende mere håb og energi, hvis der løbende er udbytte af det, han/hun går og laver.