#MakeItFun

Vi er vant til at tale om jobsøgning som noget hårdt, stressende og ubehageligt. Og det er det også for mange, men mest fordi det vi gør, ikke virker. Altså ikke giver job, men kun afslag, afvisninger og manglende svar.

Det er næsten FOR logisk, at det ikke er sjovt at få afslag (eller intet svar), at miste retningen og at blive ramt af en grundlæggende usikkerhed, fordi ingen kan svare på spørgsmålet “Hvad skal jeg gøre for at få et job?“.

Men alt for ofte fokuserer vi på den usikkerhed, fordi vi tror eller håber, at man får job af at få det bedre med at være i uudholdelig (og jobløs) situation.

I indlægget her stiller jeg et spørgsmål, som du måske aldrig er blevet stillet før. Og jeg giver dig et arbejdsark, så du hurtigere kan komme i gang med at at gøre det, der virker. Spørgsmålet er:

Hvis din jobsøgning skulle være sjov, frem for bare at være, hvad ville du så gøre?

Det er det enkle spørgsmål, som #MakeItFun stiller. Du må ikke svare “så ville jeg få et job“, for det er ikke jobsøgning, det er udbyttet af jobsøgning. Jeg ved godt, at du søger job for at få et job, men du spiser også for at blive mæt og der er stadig forskel på et spændende måltid mad og et kedeligt måltid. Så: Hvad er sjov jobsøgning?

Jeg ved også godt, at enkle spørgsmål ikke er det samme som nemme spørgsmål, så her er lidt hjælp: Jeg har næsten lige læst en kandidatafhandling (tak, Anita), der siger, at “sjov” jobsøgning gør det muligt at flytte og bevæge sig, at være sammen med andre, at lære nye ting, at afprøve kompetencer, at der skabes mening for den enkelte og man mødes med respekt.

Det behøver ikke være dit svar, men det er en begyndelse. Og det er ting, vi kan gøre uden rådgivere, uden jobcentre og A-kasser. Til gengæld skal vi som regel gøre det sammen med andre mennesker.

En måde at få andre mennesker med på at være eller tale/skrive sammen, er ved at gøre det, der er RART. RART er et akronym (en avanceret forkortelse) for ordene Reagere, Aktivt, Relatere og Tydeligt. Det dækker over at du skal:

Reagere på noget, som andre har sagt, skrevet, gjort eller været. Du læser måske en spændende artikel på nettet, ser nogen der skriver noget begavet på LinkedIn eller husker nogen fra noget positivt langt tilbage. Hvis du ikke LinkedIn’er så meget, så kan det være en butik du kører forbi, som fanger dit øje, eller et firma som du ved gør det godt. Det vigtige er at du bider mærke i, hvorfor du bider mærke i stedet.

Aktivt række ud til dem og fortælle dem, at du har lagt mærke til dem eller husker dem. Du kan bruge den form for kommunikation, som du foretrækker, men især hvis dem du rækker ud til er bare nogenlunde aktive på LinkedIn, så er LinkedIn et godt sted at tage kontakt. Og grænsen på 300 ord i en invitation gør, at du skal skrive kort og præcist.

Relatere det, som de andre har gjort til det, du selv kan, ved og gerne vil være fælles om. Gør det på den måde, som er nem for andre at læse eller høre; fortæl om dine interesser og baggrund, dine erfaringer og dine faglige kæpheste.

Tydeligt pege på dit formål: Hvorfor det er sjovt for dig at tale mere om, følge med i eller arbejde på. Denne her er vigtig, fordi al erfaring viser, at det ikke virker at skrive, at du gerne vil have et job – det svarer til at skrive, at du gerne vil have andre menneskers penge. Med andre ord: Dit mål må meget, meget gerne være gratis for andre at være med i.

Hvis du tænker, at RART er et alternativ til (og en kritik af) SMARTE planer, så har du ret. Men det er et indlæg helt for sig selv. Her er bare en række fordele ved at arbejde RART.

  • At arbejde RART er et godt værktøj til at se nye muligheder, hvis du er en af de jobsøgende, der ikke kommer til samtale på opslåede jobs, fordi du træder ud af køen til de jobs, som du ikke får alligevel
  • At arbejde RART skaber nyt håb og ny enerig,  fordi du giver dig selv lov til at have stemme og en faglig værdi førend du har et job (og den værdi kan sjovt nok gøre det lettere at få et job)
  • At arbejde RART passer til en verden, hvor du ikke ved alt. Faktisk fungerer de bedst, hvis du er nysgerrig, interesseret eller endda begejstret.
  • At arbejde RART skaber sympati retur og en følelse af at blive hørt, hos dem, som du taler og skriver til – og de kan lide at blive anerkendt mindst lige så meget, som du kan
  • At arbejde RART  gør det hurtigt  at få en ide og at følge op på den
  • At arbejde RART giver dig hurtigt noget retur. Mange flere end du tror, kan nemlig godt lide, at du godt kan lide dem.

Hvis du vil læse om, hvordan det kan lyde at tale RART, så er denne artikel et godt eksempel, også selvom det er fra USA. Artiklen sætter mest fokus på RAR (og lidt mindre på T), men det er også en rigtigt god begyndelse, hvis du ‘bare’ er rar.

Du kan også se Nanna Knak Sondrups meget omtalte video, der viser hele forskellen i mindset’et mellem SMART og RART.

Hvis du hellere vil i gang med at arbejde RART, så kan du her hente et arbejdsark, der hjælper dig i gang.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller brug for hjælp, så ring til mig (telefon 23 44 77 33).