Kompetenceudvikling

5g6hpan063.jpg

Jeg har mere end 10 års erfaring med jobrådgivning og -undervisning.

Siden 2012 har jeg  undervist og trænet beskæftigelsesfagfolk i emner, der spænder fra videnskabs-teoretiske overvejelser over samtaleteknik til udformning af jobsøgningsmaterialer og brug af IT-systemer/-tjenester, ligesom jeg har udviklet koncepter, der passer til skiftende lovgivninger og rådgivningsfaglige strømninger.

Som konsulent og underviser tilbyder jeg

  • En tilgang, der fokuserer på fagfolks oplevede praksis-problemer, frem for på metoder, der lyder simple i teorien, men som ikke passer på virkeligheden og de mennesker, vi sidder overfor og sammen med
  • At arbejde med udgangspunkt i de udfordringer, som fagfolk sidder med, at forholde dem til eksisterende karriereteorier og -metoder, mens jeg også inddrager andre greb for at give nye vinkler på samtaler og udfordringer
  • En problemorienteret tilgang til motiverende, virksomhedsrettede samtaler, der anerkender borgerens oplevelser af egne udfordringer, og som skaber håb i og med samtalens fokus på at løse de udfordringer
  • Et stort, rådgivningsteoretisk og-metodisk overblik over både danske og internationale traditioner, samt relevant forskning på området. Og masser af erfaring med at forholde den slags med effekt- og evidensforskning.

Jeg leverer forløb, der er tilpasset til jeres behov i både omfang og indhold. Det kan jeg gøre ud fra en række moduler, som alle er praksis-orienterede og har sigte på at udvikle beskæftigelsesfagligheden hos virksomheder og medarbejdere, der arbejder med at hjælpe mennesker mod et bedre liv med arbejde.