Forløb til jeres behov

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet er på mange måder stram. Men der er stadig en rammelovgivning, der giver et handlerum, som gør at jobcentre (og a-kasser) kan løse de samme opgaver meget forskelligt.

Jeg kan hjælpe driftsorganisationer med at vælge metoder og værktøjer, der bedst matcher politiske mål, organisatoriske forhold og lovgivningens ord og ånd. Og jeg kan præsentere de metoder og værktøjer, så fagprofessionelle kan bruge den i deres hverdag, sammen med borgerne og virksomhederne. Det er essensen af at udvikle beskæftigelsesfaglighed og -kompetencer.

Men det er afgørende, at kompetenceudvikling ikke bare er standard- eller pakkeforløb: De skal tage udgangspunkt i et ønske, i et læringsmål, uanset om det er videns- eller adfærdsorienteret. Og så skal forløbet kunne planlægges sådan at organisationen selv er med til at vælge emnerne og deres tyngde i forløbet