Moduler

Ingen jobcentre er helt ens. Deres kompetencebehov heller ikke. Modulerne kan udvælges, kombineres og prioriteres i både antal og omfang, som det fremgår af skemaet herunder.

Jeg hjælper naturligvis med at sikre det størst mulig udbytte i denne proces, gennem sparring og yderligere præsentation af indhold og udbytte.

Den gyldne regel, når det handler om varighed er: Jo mere tid, desto mere praksis.

Moduler (foreslået varighed i parantes)

Klik på links for at hente/åbne pdf-fil og læse mere. Modulpræsentationen kan også hentes i en samlet udgave.

Didaktik og undervisningsplanlægning

Alle undervisningsdage planlægges med udgangspunkt i de(t) læringsmål, som vi sammen formulerer, hvis der ikke allerede er formuleret faste læringsmål i form af vidensbehov eller ønsket, ny adfærd.

Derfra planlægger jeg alle undervisningsdage ud fra to princip-par:

  • Involverende og afvekslende: De færreste af os er vant til at sidde og skulle lytte en hel dag. Og endnu færre sætter pris på det. Det, vi til gengæld sætter pris, på er tid sammen, som holder os på tæerne (mentalt), muligheden for at tale åbent og endda have det sjovt med det, som er svært.
  • Problemorienteret og praksisnært: Hvis der ikke er noget, der er svært at gøre, så er der ingen grund til at bruge meget tid på at lære det. Men når vi arbejder med det svære, er det afgørende, at de beskæftigelses- professionelle kursister får hjælp til at relatere det nye til deres egne hverdag. Gennem indledende snakke om praksis, gennem cases og gennem fælles refleksioner.